Bytom – Kłajpeda (Litwa)

20 m x 6 m x 4,7 m- 48 t. Transport wysięgnika dźwigu portowego