Łódź – Świnoujście

20 m x 6 m x 4,75 m – 40 t. Transport elementów platformy wiertniczej