Pińczów – Uva

20 m х 5,8 m х 4,45 m – 40 t.Transport elementów linii produkcyjnej