Piotrków Tryb. – Łódź

22 m x 6 m x 6 m – 40 t. Transport ramienia ładowarko-zwałowarki do elektrociepłowni EC4 Dalkia