Obsługa transportów

Peter-Star zajmuje się kompleksową obsługą transportów ponadnormatywnych. Nasi pracownicy uczestniczą w każdym etapie tego procesu, który obejmuje m.in.:

- Uzyskanie niezbędnych na przejazd zezwoleń
- Umieszczenie ładunku na naczepie oraz kontrolę jego zabezpieczenia na czas transferu
- Transport do miejsca przeznaczenia
- Rozładunek u odbiorcy
- Uregulowanie wszystkich niezbędnych procedur celnych