Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020

PETER-STAR Sp. z o.o. i Sp. – Sp. K. w Szydłowcu otrzymała wsparcie z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, działanie 3.4, dotacje na kapitał obrotowy.

Celem projektu jest pomoc przedsiębiorcom, którzy w związku z zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki na skutek wystąpienia pandemii COVID-19, znaleźli się w trudnej sytuacji ekonomicznej. Wsparcie będzie przeznaczone na finansowanie kapitału obrotowego w celu zaspokojenia pilnych potrzeb przedsiębiorstwa w zakresie płynności i przezwyciężenia trudności finansowych, które zaistniały wskutek pandemii COVID-19.

Wartość projektu stanowi kwota 191.255,34 PLN i w całości finansowana jest z Funduszy Europejskich.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *