Firma Peter-Star zrealizowała dotychczas ponad 10 tys. transportów ponadnormatywnych. Wśród nich również takie, które swoimi parametrami znacznie przekraczały standardowe wymiary oraz wagę. Zapraszamy Państwa do zapoznania się z wybranymi projektami.